Phụ huynh học sinh
Uy tín
Tận tâm
Chuyên nghiệp
Giáo viên, sinh viên
Thông tin phụ huynh
Thông tin gia sư
Gia sư tiêu biểu
Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ kỹ thuật
  hỗ trợ
 • Hỗ trợ khách hàng
  0974 004 786
 • Hỗ trợ khách hàng
  0164 784 1986
 • Tư vấn mua hàng
  hỗ trợ
Sơ đồ đường đi
no photo
Thống kê truy cập

  Lượt truy cập: 71885
Quảng cáo
4 3 2
Trang chủ
Lớp ngày: 14/09/2013
 • Mã lớp: Q12 118 Chưa Giao. Đang Cần Gia Sư
  Lớp dạy : Lên Lớp 11
  Môn dạy : Toán, Lý, Hóa
  Địa chỉ : Quận 12
  Mức lương : 1,000,000 đồng/tháng
  Số buổi : 4 buổi/tuần
  Thời gian dạy : 1,5 tiếng/buổi
  Yêu cầu : Sinh Viên, Giáo Viên
  Liên hệ : (08) 626 757 36 - 0974 004 786
 • Mã lớp: Q3 678 Chưa Giao. Đang Cần Gia Sư
  Lớp dạy : Lên lớp 8
  Môn dạy : Anh Văn
  Địa chỉ : Quận 3
  Mức lương : 900,000 đồng/tháng
  Số buổi : 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy : 1,5 tiếng/buổi
  Yêu cầu : Sinh Viên
  Liên hệ : (08) 626 757 36 - 0974 004 786
 • Mã lớp: TD 598 Chưa Giao. Đang Cần Gia Sư
  Lớp dạy : Lên lớp 9
  Môn dạy : Lý, Toán, Hoá
  Địa chỉ : Thủ Đức
  Mức lương : 1,000,000 đồng/ tháng
  Số buổi : 4 buổi/tuần
  Thời gian dạy : 1,5 tiếng/buổi
  Yêu cầu : Sinh Viên, Giáo Viên
  Liên hệ : (08) 626 757 36 - 0974 004 786
 • Mã lớp: HM 468 Chưa Giao. Đang Cần Gia Sư
  Lớp dạy : Lên Lớp 11
  Môn dạy : Toán, Lý, Hoá
  Địa chỉ : Quận Hóc Môn
  Mức lương : 1,200,000 đồng/ tháng
  Số buổi : 4 buổi/tuần
  Thời gian dạy : 1,5 tiếng/buổi
  Yêu cầu : Sinh Viên
  Liên hệ : (08) 626 757 36 - 0974 004 786
 • Mã lớp: TD 853 Chưa Giao. Đang Cần Gia Sư
  Lớp dạy : Lên lớp 7
  Môn dạy : Toán, Anh, Lý
  Địa chỉ : Quận Thủ Đức
  Mức lương : 1,500,000 đồng/ tháng
  Số buổi : 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy : 1,5 tiếng/buổi
  Yêu cầu : Sinh Viên
  Liên hệ : (08) 626 757 36 - 0974 004 786
 • Mã lớp: GV 308 Chưa Giao. Đang Cần Gia Sư
  Lớp dạy : Lên lớp 9
  Môn dạy : Toán, Lý, Hóa
  Địa chỉ : Quận Gò Vấp
  Mức lương : 1,000,000 đồng/ tháng
  Số buổi : 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy : 1,5 tiếng/buổi
  Yêu cầu : Sinh Viên, Giáo Viên
  Liên hệ : (08) 626 757 36 - 0974 004 786
 • Mã lớp: BT 298 Chưa Giao. Đang Cần Gia Sư
  Lớp dạy : Lên lớp 10
  Môn dạy : Toán, Lý, Hoá
  Địa chỉ : Quận Bình Tân
  Mức lương : 1,300,000 đồng/ tháng
  Số buổi : 4 buổi/tuần
  Thời gian dạy : 1,5 tiếng/buổi
  Yêu cầu : Sinh Viên, Giáo Viên
  Liên hệ : (08) 626 757 36 - 0974 004 786
 • Mã lớp: Q12 593 Chưa Giao. Đang Cần Gia Sư
  Lớp dạy : Lên lớp 2
  Môn dạy : Toán, Tiếng Việt, Rèn chữ
  Địa chỉ : Quận 12
  Mức lương : 1,000,000 đồng/ tháng
  Số buổi : 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy : 1,5 tiếng/buổi
  Yêu cầu : Sinh Viên
  Liên hệ : (08) 626 757 36 - 0974 004 786
 • Mã lớp: Q10 378 Chưa Giao. Đang Cần Gia Sư
  Lớp dạy : Lên lớp 5
  Môn dạy : Toán, Tiếng Việt
  Địa chỉ : Quận 10
  Mức lương : 800,000 đồng/ tháng
  Số buổi : 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy : 1,5 tiếng/buổi
  Yêu cầu : Sinh Viên, Giáo Viên
  Liên hệ : (08) 626 757 36 - 0974 004 786
 • Mã lớp: Q3 581 Chưa Giao. Đang Cần Gia Sư
  Lớp dạy : Lên lớp 12
  Môn dạy : Toán, Lý, Hoá
  Địa chỉ : Quận 3
  Mức lương : 2,000,000 đồng/ tháng
  Số buổi : 4 buổi/tuần
  Thời gian dạy : 1,5 tiếng/buổi
  Yêu cầu : Sinh Viên
  Liên hệ : (08) 626 757 36 - 0974 004 786
 • Mã lớp: TP 111 Chưa Giao. Đang Cần Gia Sư
  Lớp dạy : Lên lớp 9
  Môn dạy : Toán, Lý, Hóa
  Địa chỉ : Quận Tân Phú
  Mức lương : 1,000,000 đồng/1 tháng
  Số buổi : 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy : 1,5 tiếng/buổi
  Yêu cầu : Sinh Viên Nam
  Liên hệ : (08) 626 757 36 - 0974 004 786
 • Mã lớp: Q12 589 Chưa Giao. Đang Cần Gia Sư
  Lớp dạy : Lên lớp 6
  Môn dạy : Anh, Văn
  Địa chỉ : Quận 12
  Mức lương : 1,200,000 đồng/tháng
  Số buổi : 4 buổi/tuần
  Thời gian dạy : 1,5 tiếng/buổi
  Yêu cầu : Sinh Viên
  Liên hệ : (08) 626 757 36 - 0974 004 786
 • Mã lớp: TB 856 Chưa Giao. Đang Cần Gia Sư
  Lớp dạy : Lên lớp 9
  Môn dạy : Toán, Lý, Hoá, Anh
  Địa chỉ : Quận Tân Bình
  Mức lương : 1,800,000 đồng/tháng
  Số buổi : 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy : 1,5 tiếng/buổi
  Yêu cầu : Sinh Viên Nam
  Liên hệ : (08) 626 757 36 - 0974 004 786
 • Mã lớp: TB 542 Chưa Giao. Đang Cần Gia Sư
  Lớp dạy : Lên lớp 5
  Môn dạy : Toán, Tiếng Việt
  Địa chỉ : Nguyễn Phúc Chu Quận Tân Bình
  Mức lương : 1,600,000 đồng/tháng
  Số buổi : 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy : 2 tiếng/buổi
  Yêu cầu : Giáo Viên
  Liên hệ : (08) 626 757 36 - 0974 004 786
 • Mã lớp: Q2 178 Chưa Giao. Đang Cần Gia Sư
  Lớp dạy : Lên lớp 3
  Môn dạy : Toán, Tập Làm Văn
  Địa chỉ : Quận 2
  Mức lương : 1,000,000 đồng/1 tháng
  Số buổi : 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy : 2 tiếng/buổi
  Yêu cầu : Giáo Viên
  Liên hệ : (08) 626 757 36 - 0974 004 786
 • Mã lớp: Q1 538 Chưa Giao. Đang Cần Gia Sư
  Lớp dạy : Lên Lớp 1
  Môn dạy : Toán, Tiếng Việt, Rèn chữ
  Địa chỉ : Quận 1
  Mức lương : 1,500,000 đồng/tháng
  Số buổi : 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy : 1,5 tiếng/ 1 buổi
  Yêu cầu : Giáo Viên
  Liên hệ : (08) 626 757 36 - 0974 004 786